kidox.gr

> >
> >
>
>
>
>
>
tdn> > t >
είναιάδ ει.>
> >
no/script>Παακαώ περιένετ>
>>
>
>
>
>
> <
>
>
>
>
>< >
>
Σάββαο, 05 Σεπτμιρίου2015 14:08 >
> >
>

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΔΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ u

1. Μ ποώνι τοποθετ σϹ τα Ϯκεη στ φούρο; u

Όλι τααπά Ϯκεηαποθήκευσος φαγητος που θαιρείτε στκτάτηά μαςμπαίνου στ φούρο, χωρς ϵυσικάτκπάκι του.u

Αυάπου ε ρ παινα μπου είναι ταισοθε μικά και τα Ϯκεη που χου διχωρστικό, .χ. τα>Luncbots Duo καιTrio.u

 >

2. Μ ποώνι τοποθετ σϹ τα Ϯκεη στ φούρο μιριυμτω; u

Όχ. Καννα νοξείδωτα Ϯκεος ε ρ παινα μπαίναι ϲ φούρο μιριυμτω, όγϹ Ͻωα νακάσνωαπου ηιοργοϿντ·.u

 >

3. Μ ποώνι τοποθετ σϹ τα Ϯκεη στ λυντρι τω; u

Τα νοξείδωτα Ϯκεη και παγούρι (όχι ταισοθε μικ) χωρς ώ μα μποροα νι τοποθετθοα στ λυντρι τω.u

Σας ροτείνουμε τα Ϯκεη και παγούρι με ώ μα και ταισοθε μικα Ϯκεη νι πνονται στ χρ.u

Γι κα ηεριή ήση πνετε τι ωροό τα Ϯας΄ε νερϱ και Ϯαποαικαιαφ στε τη νι σταγώσαι νάπ ι στε τη νερϱ νι υε έξ. Σ ταμπιμπερϷ και παγούρι ησιοποείστεβούτ κα αισμο. Μ ποείτεείσος νι ησιοποήσίτει τ λσιιααωένιξιή νερϱ και μάγαιρικ σ .u

 >

4. Πρα ησιοποήσϹ τα Ϯκεος ο τι ρ παινα κιν; u

Σας ροτείνουμενα γαίσετε τα Ϯκεος Ϯας΄ε ιρασρϱ νερϱ και νι τιαφ σετε5-10 λεπτή χρνα ερώσαιγι νι τιδ ειάσντε΄ε ασφ λ΁ι.u

Προσ χ π σετε ταβ έν μρ εώχετε τα κουϱ νερϱ μ ι τ μπορε νι γα βαφ.u

 >

5. Πςμποώνιξεκο σϹ ταουιλληταεκο; u

Γαίϵτε τα Ϯκεος΄ε εσρϱ νερϱχωρςνιιρξετ τιαυιλλητα και μεταϱ ί ριδ ειάϵτε τα και ξεκο στε ότε τα αυιλλητ. Α δε ξεκο ϳα άλτεόκηρε τα Ϯκεος ϳα νερϱποιρ ι,μλις ερώσαι όα στεν ποείτενι τιπιάσντετρψτε τα ΄ε ν μαακόσφουρ΄ε .u

 >

6. Χά λ ϳα ν κοάκ,μποώνι τι τικ ταστ σ; u

Φυσικ. Προ παθομενα χουμε ά τα δι θ΅σιμα ταλακτικά ι τι ωροό ταμ΅. Α περλα αυ δε ιρείτεουϱποψχνντΌ, εα΄αώεικοινων στεμα μ΅.u

 >

ΥΓΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΑ u

1. Έχου λ΁χε τι ωροό ταπολέπομε στκ τάτηα Ϯα; u

Όλι τα ωροό τα μ΅ςκ τ ϳκερ ονταιοϱτιςιι ιλγ΅ςνταρείεϵ στ ό.>

Όλι τα ωροό τα λχονταιοϱεσγαστ ρι και ΄οοθοα τα διθή ρϿπ.u

ΔεπεριχουBPA, PVC, φαικές εώσα΅ςκ΁ιυβ.>u

 >

2. Τι ύπος πλαστικώη είναιουϿς ποπεριαμβ΀ου ορισμν ωροό τ; u

Ό ωροό τ΅ θαιρείτε στκτάτηα μ΅ς ποπεριαμβ΀ου πλαστικά μρ είναικ τ ϳκερ ϳέν οϱασφαλές πλαστικ (LDPEήPE-LD: Χαμηλς ϵρ τητ΅ς π΀υα΍θυνιικ΁PP:- Π΀ ωροϵρνι) χωρςBPA.u

 >

3. Έχαι τιωροόά μοσηΉι ϳκριά; u

Ο οξείδωτος χάλυβας ποχησιοποείτ΁στ ωροό τ΅ μ΅ςείναιξαρ΃τικά θεκτι΁Ͽς τι ϳκρι. Α περλα αυ ϳα άπ ι ηείφαίεταιν κοέσηΉι ότε ιαόά είναιν ηΉι ποειεοϱτην δι δικοί ηλεκτρο τικςλεασος πομεττρ παιτην ε΃φ ναί λε΂κ΁λαπερ. Κάπ ιηλεκτρούτος ποεια την ε΃φ ναίτο οξείδωτοσκεουςφαίνονταικοέ, λά είναι ηΉα κκίνυ.u

>
>
Κατηγορί:><Πληροφορίες
> >
>
>
>Περ σότρι την κ τηγορί:>< an class=-itePrevioust" href="/index.php?option=com_k2&view=itey&id12:gtials&Itemidu621n « >Γυαλ > an class=-iteNtext" href="/index.php?option=com_k2&view=itey&id36:b2bs&Itemid=421n Χονρικ»> >
>
an class=k2Anchtor" href="/index.php?option=com_k2&view=itey&id30:faqes&Itemid=70#/tmarOfPageId3l0" backp totop
>
> > >
> >
> >
> > >
> >
>
> > >
> > <
<
<
>>
h3">ρήσιος > >
> <
>>
<
>>
> k(functioni,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]|| function()> ki[r].q=i[r].q||[]).push(argcumens)},i[r].l=1* newDcat();a=s.cCreaeEltemet(o),> m=s.getEltemetsByTagName(o)[0];a.async=1;a. srcg;m.paarenNodesinsertBefore(a,m) }(window,(documen,' ga('cCreaeh', UA-59897639-1t', 'auto') ga('send'},'page;vie'})> > >< ><.htm>