Ιδρύσαμε την Life Without Plastic to 2006 έπειτα από αρκετά χρόνια σχεδιασμού και επιθυμίας να συνεισφέρουμε στη μείωση των τεράστιων ποσοτήτων πλαστικού που καταναλώνουμε κάθε δευτερόλεπτο στην καθημερινότητα σε όλο τον κόσμο. Στόχος μας είναι η μείωση της περιβαλλοντικής καταστροφής από τη χρήση των πλαστικών και η ζημιά που προκαλεί η διαρροή των χημικών ουσιών των πλαστικών στον άνθρωπο και στα ζώα. Γρήγορα καταλάβαμε ότι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μειώσουν τη χρήση των πλαστικών έπρεπε να τους οδηγήσουμε σε εναλλακτικές, μη πλαστικές επιλογές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν καθημερινά.

Ο γιος μας γεννήθηκε το 2003 και υπήρξε καταλύτης στην προσπάθεια μας. Μας ώθησε να ψάξουμε ακόμα πιο ενεργά για εναλλακτικές επιλογές όχι μόνο στη βόρεια Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο.

 

Chantal Plamondon and Jay Sinha