Τα πλαστικά χρησιμοποιούνται καθημερινά σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Από σκεύη στην κουζίνα, τρόφιμα και ποτά μέχρι τα παιχνίδια των παιδιών μας και οικοδομικά υλικά. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί στη χρήση τους διότι πρόσφατες μελέτες επισημαίνουν τους…
Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είμαστε με τη χρήση πλαστικών προϊόντων και να ελέγχουμε πάντα  την ποιότητα τους. Τα σύμβολα στο κάτω μέρος τους δείχνουν τη χημική ουσία που περιέχουν και παρακάτω παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή τους.        …
 Να ελέγχετε πάντα την ποιότητα των πλαστικών που αγοράζετε και χρησιμοποιείτε, εντοπίζοντας τον κωδικό αριθμό στη σχετική επισήμανση. Αν δεν είναι δυνατή κάποια άλλη εναλλακτική λύση προτιμήστε τη χρήση πλαστικών των κατηγοριών 4 και 5 και αποφύγετε τις κατηγορίες…