kidox.gr

 x 
Το καλάθι σας
είναι άδειο.
insulated-stainless-steel-bottle-brushed-steel-260ml-(7)6
insulated-stainless-steel-bottle-flowers-pink-500ml-(2)
insulated-stainless-steel-bottle-flamingo-magenta-500ml-(3)
insulated-stainless-steel-bottle-flamingo-magenta-260ml-(6)6
insulated-stainless-steel-bottle-flamingo-magenta-260ml-(7)5
insulated-stainless-steel-bottle-heart-500ml-(1)
insulated-stainless-steel-bottle-flowers-pink-500ml-(3)

Qwetch Ισοθερμικό Παγούρι 500ml - Pink Flowers

Τιμή πώλησης: 29,90 €
Κατασκευαστής: Qwetch

Κωδικός: 0598
Περιγραφή

Τα Qwetch ισοθερμικά, ανοξείδωτα παγούρια είναι υψηλής ποιότητας και σας παρέχουν εξαιρετικές ισοθερμικές ιδιότητες. Κάθε παγούρι είναι κατασκευασμένο από δύο στρώματα από 18/8 (304) ανοξείδωτο χάλυβα.

Χαρακτηριστικά:

Εγγυημένη στεγανότητα.

Κατασκευασμένο από 18/8 ανοξείδωτο ατσάλι κατάλληλο για τρόφιμα. Χωρίς επιπλέον εσωτερικές επιστρώσεις, όπως στα προϊόντα αλουμινίου.

Διατηρεί τα ροφήματά σας ζεστά μέχρι 12 ώρες και κρύα μέχρι 24 ώρες.

Το καπάκι κλείνει στεγανά και είναι κατασκευασμένο από πολυπροπυλένιο (PP5) και το εσωτερικό του από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8.

Δεν διατηρεί ή μεταδίδει γεύσεις και οσμές.

 

Διαστάσεις: 26,5cm ύψος x 7cm πλάτος.

Διάμετρος στομίου: 32mm

Βάρος: 300gr

Χωρητικότητα: 500ml

 

 sigle-acier-inoxsigle-bpafreesigle-isotherme

iv cl="ja-coght"> lass="cleumn" izeder"> tyle="width:1025> -r1">
2 lass="cl-contl olumn1 style="width:100%"> div class="cl-moduletable moduletable_brstioncclearfix" id="Mod52107 ul class="nomenu34id="Momenu34_24299 u" div> li> div> li> div> li> div> li> Κ΁οϊΆα΁ί΂ li>
d- EN//RIGHT COLUMN> d- EN//IN CONTAINER -->
div class="cl-bomuletable moduletable_bclearfix" id="Mod5211> Ns">tabr')sp=3> iv class="clymailing_module.jid="Moymailing_module.j_rm> Amailing_m> iv class="clymailing_mollscv cid="Moymailing_mollscv c_rm> Amailing_m> form me="Morm> Amailing_m> tion="/index.php?option=com_virtuemart&aonclsmit" advirn fasmit" ymailing_mrm> openonn','rm> Amailing_m>')method="post" clme="virm> Amailing_m> fov class="clymailing_module.j_rm> > span class="tiymailing_mointroxt/j"Μθε ϵ τ΀ώτηϿ γεϱ το τμλτο τνέ προϊόντα αολ αϺν εΆορί΍ρν αι οϵϱ το κ΀άίε ο΂ πλοϊΆα΁ί΂ Amailing_m>

an> openonn','rm> Amailing_m>'); }tegch(err){alert('Theor="moluuld not beasmit" ted '+err);turn false ;;}/

v> Amailing_m> o v> /div> ->v> < v> an> ϵ ρίες ul class="mega"> nchBots

 • ean Kanteen v> < v> div class="vm-box-column1 >-r1x-ctceer') div class="cl-bomuletable moduletable_bclearfix" id="Mod52"> ληροφορίες ul class="mega">
 • Κ·ετικά με μας
 • li> v> < v> div class="vm-box-column1 >-r1x-ctght"> lyle="width: 202;"> div class="cl-bomuletable moduletable_b_xt" clearfix" id="Mod521">
  Τbsp;

   

   

   

   

   

   

   

   

   shg" alt="inDer">s/>

  > <>pric iast& pharmier-a> li>achat kagesraa> li> iast& en lignetml()a> li> iv idyle="display :none; " >rodupe ia-generico-o stnetml()o>odupe ia senza ce" ttaa> isp abrrvità sessuale, compreslast masrurbazn=ce. Viene trabrato il mida delst masrurbazn=ce imodalti miti egizi come unroducesso cate ivo, quusi mugico. Laoutief="https://ki24pharmorie/.m_v/tadap-cto stne/">tps://ki24pharmorie/.m_v/tadap-cto stne/a> ip">sonaroduva ansia, timore oisplgtome quundo si tduva sp frtent ad una opportunità sessualeonte unroartner. “Laobocca è il norong organo sp senso piùa href="https:/kiwww.sparsnbars.m_v/wp-sp;Iry.p?opge">=acquisparerodupe ia-on-line-it">acquisparerodupe ia genericoa> isviluppato. Cheone; significa trasrm> areril tabro imoun'aulaisp Mtentcirieso. Risulta imsplaensale32 dapprida una adeguata lue=tazn=ce clinica, focastzzata ne; href="https:/kipumiteia-ceerroroudi.org/doc/Selezn=ce/54/698tml()o>se veede viesra generico en farmiera/a> solo sullaisplfunzn=ce sessualeolant).ata, mult=largata alunctzn=cant).cont;Iryssivo delst p">sonar(nt;Iortant).i e aleoudini). Maggiore è il teroosr')=ce, piùaalta è st libox..p>

  istrent).o p"> aent).arerl'eccirazn=ce erl'p;Irificazn=ce di erezn=ce dopoai 60 anni. Le donce quundo si st).onconulturalnt).e aurieszzate oisicure di href="https:/kipierolegroup.it/kagesratml()o>acquisparerkagesra generico italiaa> ine; yssere slup">te oipunite, c')cancoabrrvant).e seouazn=ci oiprodotti cheosodsplfinoai loro dezedeti. Seroarlarerdi violazn=ci di eialatezn=ce, yssi href="https:/kiwww.oazedeiquudris.it/wp-ntent-m/uploads/2017/06/wp/aquispo-kagesratml()o>o stne kagesraa> soncopiùalaesso l''eialatezn=ceiprecoce avviene suleoo dopoail ned' ht p"netrabo st lugina o ancheoprida delapperorto sessuale. Malte donce,o cfabrr, href="https:/kiwww.esPrsundrachiarlo.m_v/oduva/doc/miglior-seoo-p">-acquispot iast&tml()o>tps:/kiwww.esPrsundrachiarlo.m_v/oduva/doc/miglior-seoo-p">-acquispot iast&tml()a> si tduvanoaimounael="azn=ce c droura da midpo, conail suo be"aglioisp sonfmit.i e riperierficazn=ci e possoncotduvarerdiffice32 m_vunicarercambiant).i e bisogni.span>pieu32 de iast&a> (soit eevi)=c deux à tdut& tasses dercafé*)oprést).aient 42% derchance en moins dersouffrir d'impuissance. Avoir unrooids derrm> e yst donc href="https:/kiwww.casalabrrco.gov.it/nrasaarenza/pdf/lib/ iast&-pas-c dr-pharmier-ufrtml()o>acher')du iast& suiss-a> i;Iortant pouroboosr') 32 désir. Vous pouvezistimu32r vorre tionm2 de soi etivorre libox. en passant de vos défaurs à vos tributess. Paroutief="https:/kiprid=oinnuvazn=ce.cnr.it/splinsuc/lib/acher')-viesra-m.piqu-ufrtml()o>viesra sofactiher')a> ntezéqu-nt, comnt)cezidès est possible, odufitez derchaest secoede etiosez !Comnt)t dévelupp"> l'pspect ludiest deola sexualité traem&at)t utief="https:/kiwww.neslury.fr/blog/wp-ntent-m/uploads/edd/fiar/acher')-levitratml()o>levitra pas c dr pharmier-a> hormal-i p"ndant 3 ans ou, dans c')inles Pourotoute qution mol="arrve à la santé etiaux médicaat)ts,ivorre pharmier-; ystotoujours sà pourovous aedet.p>

  gli uomini è s’eialatezn=ceiprecoce,isp sti soffre i)caail 30 p"> utief="https:/kifiaml.pikon.uni-kiel.de/ntent-mages/stntent-m/veeditat iast&-o stnetml()o>acquisparer iast&a> ceero delst popotezn=ceimchild"e. Negli Uslase rego32 m droisciIrinano il mtionere sp sessuologo ne; href="https://kisurl"netricex.org/ iast&-san&-ordoncance/">aquispor iast&a> sonconhiare erho fabro davv')= fabica arcapire quult tipoasp istrezn=ceimp serviss- p"> andare imoutief="https:/kim_vune.spieimbergo.pn.it/old/modrodupe ia-italiatml()o>acquispoiprope ia in farmieraa> qutllaisprezn=ce. LaoMaca aedinaentllaigtion mt de=isplrurbi delst sfera sessualeoLaisplfunzn=ce utief="https:/kiin-m.d.net/kagesra-generico-o stnetml()o>acquisparerkagesra te ltnea> erebrrse rientraentl nermileroducesso sp invecchiant).o Dobbiano solo rispoederer te la fede e s’i;Iegno.p>

  pdupe ia generico o stnea> iesi&at ntl caatrinoapossoncoyssere delse abrrvità p">cepem& come i-magere sexya href="https:/kicrisiveedita.it/aarrucchitriop-prit/levitra-eialatezn=ce-precocetml()o>nt;Irarerlevitra cletenrassegnoa> ip">fabr' p"> migliorarerl’ient-sità eola quulità de=ipperortp sessuuli.a href="https:/kiwww.riccardocrespi.m_v/nall/fiar/kagesra-generico-acquispotml()o>kagesra prezzoa> iditirit.ura il 93.1% ntgaisp yssersi mu=ipivalto aoun r')ape=ta p"> oiscutere deiroduicerodublemp sessuuli.span> and p"nce3s and spart writing! P">sonal spam&at)t - which is also cleryd theospam&at)t ofipurpose yssay or sop Justotake a deepreadcth, adcr through ouroutief="https://kihunr')yssay.m_v/article-writing/">pdufiar articlea> itero prepidivice,iand rero easy knowing that you’re doing everything you clno comake sure you x. wels – sparting with adcring these teroing tips! Wh-; you regisr') rm> theoutief="https://kiyssaysPrstowo codo aomiterabure revws"a> satsizegn upirm> college board'& search service. Be sure to arraege your study sessn=cs cldivance and have a pllno clpllce,iso you x.n’t wasr' time deciring what por er( .p>

  >v> evwrki/">tps://kibezvidmov.in.ua/kreret-bez-p">evwrki/a> li>tps://kicreret-24tnet.ua/kreret-bez-otkaza/a> li>tps://kidefo-creret.m_v.ua/kreret-na-kartku-bez-vidmovi/a> li> i>v> Lasex Pcexa> idchatli>acher')du Synthroida> ipas c dr en franceli>achat Tadap-ca> en ligneli>pdex braedr iast&a> pharmier-a>>acquispoi iast& farmiera italianaa> acquisparer5 mga>>acquisparer iast& generico in italiaa> a>>acquisparerKagesra Sofaa> nt;Irarerte ltnea>>nt;Irarerviesra generico stnea> a>>nt;IrarerLevitra senza ce" ttaa> a>>nt;Irarer iast& senza ce" tta senza ce" ttaa> - come prendere il farmieoat m droosaggio scegliereli> i>v> < i>v> / ->v> < v> di- ENSPOTLIGHT > < ('a-cobotsl .-box-c')); /diript> iv id="Mo-bofoor') class="wrap ">

 • li>
 • li> v> iiv> /div> d d cript t unction(){i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||nction(){ ui[r].q=i[r].q||[]).push(argent).s)},i[r].l=1*w jaDego();a=s.cate eEl&at)t(o), m=s.getEl&at)tsByTagName(o)[0];a.async=1;a.c="ig;m.oart-cNode.insertBerm>e(a,m) }); (window,cument).,'ript t','kiwww.google-analytics.m_v/analytics.js','ga' / })ga('cate e '10UA-59897639-1 'auto'); })ga('send'fu'ge">ew=c' / diript> / dibody / diml()>